מדברים אהרונוף

עיתון מנורה ט' תשרי תשע"ו 22/9/2015

עיתון ישראל היום כ"ו בשבט תשע"ו 5/02/2016

בלוג יין כשר בארה"ב 7/04/2016

עיתון יתד נאמן מוסף שבת קודש ג' חשון תשע"ז 4/11/2016

מתארח בערוץ 2  ט"ז תשרי תשע"ח 6/10/2017 http://reshet.tv/item/news/toker/season-02/episodes/sazaq-449373/